Besluitenlijsten college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De besluitenlijsten van het college van B&W zijn openbaar.