Besluitenlijst 28 januari 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude

Online Media Beleid

Het college heeft besloten:

 1. Het Online Media Beleid gewijzigd vast te stellen.
 2. De contentstrategie hierin als richtlijn te hanteren.

Gunning woningbouw Kooistralocatie Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie "Kooistralocatie" te gunnen aan de combinatie WVG Ontwikkeling B.V./ Bouwonderneming Gebr. Benus B.V.;
 2. De opbrengst deels aan te wenden voor de noodzakelijke bodemsanering van het perceel;
 3. De opbrengst voor het overige deel te betrekken bij de actualisatie van aankopen vastgoed en het Centrumplan Oude Pekela;
 4. In te stemmen met bijgevoegde concept koop- en ontwikkelings-overeenkomst Project "Woningbouw Kooistralocatie te Oude Pekela".

Zienswijze voorgenomen verkoop Vestia in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Een definitieve negatieve zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit van Vestia om het bezit in Pekela te verkopen aan Estea Capital BV;
 2. Daartoe de bijgevoegde brief aan Vestia te versturen.

Benoeming lid van de Raad van Toezicht van het SOOOG namens gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde

Het college heeft besloten:

 1. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de SOOOG, namens de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verkennend onderzoek handhaven bestuurskracht

Het college heeft besloten:

 1. de heer F. de Vries aanstellen als verkenner