Parafenlijst 14 juli 2023

Principeverzoek voor het realiseren van kantoren, opslagruimte en een sportschool in bestaande bebouwing

Het college heeft besloten:

1.In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het realiseren van kantoren, opslagruimte en een sportschool in bestaande bebouwing op de locatie Albert Reijndersstraat A 100 te Nieuwe Pekela, mits er wordt voorzien in voldoende parkeerruimte op het eigen perceel.
2.Initiatiefnemer per brief te informeren over uw standpunt.