Parafenbesluitenlijst 2 februari 2021

Subsidiebeschikkingen AVB 2021

Nummer: 202000863

Datum besluit: 29/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2021 niet te indexeren;

  2. Voor het jaar 2021 bijgaande beschikkingen te versturen.

Beslissing op bezwaar

Nummer: 202100060

Datum besluit: 29/01/2021

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

  2. Geen dwangsom toe te kennen.