Besluitenlijst 16 januari 2024

Tijdelijke inhuur Burgerzaken

1. Akkoord te gaan met tijdelijke inhuur van een medewerker Burgerzaken t.b.v. landelijk voorspelde piekdrukte voor een periode van 6 maanden.


Voorlopige subsidie peuteropvang en VE 2024

1. De voorlopige subsidie aan stichting KIWI voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op € 160.929,-

2. De voorlopige subsidie aan Stichting Primenius (voorheen Tamariki) voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op € 92.081,-

3. De voorlopige subsidie aan Kids-First voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op € 87.128,-

4. De drie organisaties door middel van bijgevoegde brieven op de hoogte stellen van dit besluit.


Verkoop groenstrook ten behoeve van uitbreiding bedrijf

1. Akkoord te gaan met de verkoop van een stuk grond van 240 m2 voor € 13.200,= ex BTW aan Becker Beheer BV te Nieuwe Pekela, zie voor de conceptkoopovereenkomst bijlage 1.

2. De incidentele extra baten van € 13.200,= ex BTW te verwerken bij het actualiseren van de budgetten bij de Kaderbrief 2024.


Vaststellen van het wijzigingsplan 'Kruiselwerk Fase 2'

1. Het wijzigingsplan 'Kruiselwerk fase 2' ongewijzigd vast te stellen.


Nij Begun: pijler Economie startdocument

1. Kennis te nemen van de startdocumenten voor de pijler Economie in het kader van Nij Begun


Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Groningen (ODG)

1. In te stemmen met bijgevoegd aanwijzingsbesluit toezichthouders ODG;

2. Het betreffende aanwijzingsbesluit te ondertekenen en te verzenden aan de ODG.