Parafenbesluitenlijst 14 juli 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 14 juli 2020

Wijziging Gemeenschappelijk Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

Datum besluit: 10-07-2020

Poststuknummer: 202000341

Het college heeft besloten:

  1. De Gemeenschappelijke Regeling tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Publieke Gezondheid & Zorg (PG & Z) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming hiertoe van de raad;
  2. Het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2019

Datum besluit: 10-07-2020

Poststuknummer: 202000371

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2019.

Servicenormen De Kompanjie

Datum besluit: 10-07-2020

Poststuknummer: 202000531

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de servicenormen van De Kompanjie voor Pekela
  2. De raad middels bijgevoegde conceptbrief te informeren