Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Vraag een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een uittreksel aan.

 • Rijbewijs

  U heeft een rijbewijs nodig als u op de openbare weg wilt rijden.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Als identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is verplicht vanaf 14 jaar.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs dat verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u een uittreksel of afschrift aanvragen.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Als u een rijbewijs aanvraagt, moet u soms een gezondheidsverklaring invullen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U woont in Nederland en u heeft niet de Nederlandse nationaliteit maar wel een geldige verblijfsvergunning. Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u in uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.

 • Nederlander worden

  U kunt bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Legalisatie handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek krijgt uit een land waarvoor u een garantstelling moet geven.

 • Bezoek uit het buitenland

  Krijgt u iemand op bezoek uit het buitenland? Soms hebben mensen een visum nodig om naar Nederland te mogen komen. Als ze een visum aanvragen, moeten ze dan een garantstelling of logiesverstrekking laten zien. Of allebei.