Parafenlijst 19 april 2024

Publicatie subsidieregister 2023

Het college heeft besloten:

  • Instemmen met de publicatie van het subsidieregister 2023

 

ENSIA 2023 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

  • BRP-Uittreksel vast te stellen en te ondertekenen
  • Reisdocumenten uittreksel vast te stellen en te ondertekenen
  • De collegeverklaring DigiD en Suwinet vast te stellen en te ondertekenen
  • Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid 2023
  • De rapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen vast te stellen
  • De rapportage BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vast te stellen
  • De rapportage BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen
  • De rapportage VDW (Verhogen Digitale Weerbaarheid) vast te stellen
  • De rapportage WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vast te stellen