Besluitenlijst 12 september 2023

Afdoening raadvragen Samen Voor Pekela ex artikel 37 van het Reglement van Orde

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met de voorgestelde afdoening van de door Samen Voor Pekela gestelde raadvragen ex artikel 37 van het Reglement van Orde, inclusief aanvulling.
  • In te stemmen met het ter kennisname brengen van de voorgestelde afdoening aan de gemeenteraad.
 

Aanvraag voor mestvergister bij Tilstraat H51 te Nieuwe Pekela, en standpunt van de gemeenteraad.

Het college heeft besloten:

  • Bijgaande discussienota aan de gemeenteraad voor te leggen
  • Gemeenteraad te verzoeken een voorlopig standpunt in te nemen