Parafenlijst 14 april 2023

Resultaten zelfevaluatie BRP en reisdocumenten (incl. resultaten ENSIA BRP & Reisdocumenten)

Het college heeft besloten:

1. De rapportage resultaten zelfevaluatie BRP (incl. resultaten BRP-ENSIA) vast te stellen;
2. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten (incl. resultaten reisdocumenten-ENSIA) vast te stellen.