Besluitenlijst 30 augustus

Reglement van orde college

Het college heeft besloten:

1. reglement van orde voor vergaderingen van het het college van de gemeente Pekela 2022 vaststellen;
2. het reglement van orde ter kennisneming aan de gemeenteraad aanbieden

Woo- verzoek betreffende de kosten voor het bedienen van de bruggen sluizen en het aantal vaarbewegingen (5)

Het college heeft besloten:

1. Het Woo- verzoek voor wat betreft de kosten voor het bedienen van bruggen en sluizen deels toe te kennen;
2. Het Woo- verzoek voor wat betreft het aantal vaarbewegingen deels toe te kennen en deels niet in behandeling nemen en door te sturen.

Pekela Geeft Gas 2023-2026

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden tot de volgende week.

Bijdrage in de opstartkosten Stichting Dorpsbelangen Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Voor de opstartkosten van de stichting i.o. E 850 toe te kennen.
  2. Genoemde kosten te financieren uit het budget spelen, ontmoeten en bewegen
  3. De stichting te berichten met bijgevoegde brief.