Besluitenlijst 24 oktober 2023

Afdoening brief Samen Voor Pekela over beleidswijziging huishoudelijke ondersteuning

Het college heeft besloten:

1.    In te stemmen met de voorgestelde afdoening van de brief van Samen Voor Pekela van 10 oktober 2023.

2.    In te stemmen met het ter kennisname brengen van de voorgestelde afdoening aan de gemeenteraad.

 

Manifest van Kans naar Kracht

Het college heeft besloten:

1.    Kennis te nemen van het manifest van Kans naar Kracht;

2.    Dit manifest te onderschrijven door het te ondertekenen;

3.    Wethouder Van Klaveren te machtigen om het manifest te ondertekenen.