Besluitenlijst 7 september 2021

Vervanging Klimaatinstallaties Gemeentehuis Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Vervanging van de cv-ketel door 3 kleinere cv-ketels in cascade opstelling.

  2. Vervanging van de huidige koelmachine door het aanbrengen van een warmtepomp om zo een hybride installatie te creëren door de cv-ketels te combineren met een warmtepomp i.v.m. verduurzaming van het gebouw.

  3. De raad bij de najaarsnota vragen een krediet van in totaal € 82.000,- beschikbaar te stellen

  4. Het totaalbedrag van deze investeringen ad € 82.000,- (excl. btw) te activeren en af te schrijven in 15 jaar en de bijbehorende kapitaallasten van € 7.500 minus verwachte energiebesparing van € 2000,- te verwerken in de begroting 2022.

Voortzetting huur gemeentewerf Industrieweg-West 41 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg.

Een jaar extra tijd voor de realisatie van de woning op kavel 6 't Ol Alteveer

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg

Aanwijzing plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Afeer

Het college heeft besloten:

  1. De heer Bé Schollema aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van Afeer.

Aanpassing groslijstvereisten binnen het inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

  1. Aangehouden voor nader overleg