Parafenbesluitenlijst 15 februari 2022

Vaststellen Jaarverslag 2020 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo

Het college heeft besloten:

  1. Bijgevoegd jaarverslag 2020 Toezicht Calamiteiten en geweld Wmo vast te stellen;
  2. Middels bijgevoegde brief de raad te informeren over dit jaarverslag (zie besluitpunt 1.).