Besluitenlijst 30 maart 2021

Groot onderhoud wegen

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen om €200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Onderhoud wegen.

  2. Onderhoud aan diverse wegen in de gemeente uit te voeren.

Vaststellen inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021

Het college heeft besloten:

  1. Het Inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021 vast te stellen.

  2. Beleid en voorwaarden te publiceren op de website van de gemeente.

Informatie over kosten ‘No Cure No Pay’ bedrijven ontvangen WOZ-bezwaren

Het college heeft besloten:

  1. Middels bijgevoegde brief de raad informeren over de vragen die zijn gesteld door de fractie van Samen voor Pekela.