Parafenbesluitenlijst 5 april 2022

Verkoop perceel grond Industrieweg West Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het perceel met nummer sectie I, nummer D-3027, geheel en D-3028 gedeeltelijk, aan de Industrieterrein-West te Oude Pekela voor een bedrag van € 306.720,= excl. BTW te verkopen aan Flexbouw bedrijfsunits BV. (zie bijlage 1).

  2. De financiële afwikkeling te verantwoorden in grondexploitatie en de voorjaarsnota 2022.

  3. Akkoord te gaan met bijgaand concept persbericht (zie bijlage 4).