Parafenbesluitenlijst 1 februari 2022

Benoeming lid seniorenraad

Het college heeft besloten:

  1. benoeming tot nieuw lid van de Seniorenraad Pekela.

Resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten 2021

Het college heeft besloten:

  1. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP vast te stellen

  2. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging reisdocumenten vast te stellen

  3. De rapportage resultaten zelfevaluatie BRP vast te stellen

  4. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten vast te stellen.