Parafenlijst 19 december 2023

Mandaatregeling

Het college heeft besloten:

  • Het mandaatstatuut gemeente Pekela 2022 in te trekken per 1 januari 2024.
  • Het mandaatstatuut gemeente Pekela 2024 vast te stellen en per 1 januari 2024 in werking laten treden.
  • Akkoord te gaan met het de aanpassingen in de mandaatlijsten en de hierin opgenomen ondermandatering; en deze per 1 januari 2024 in werking te laten treden.


Algemene machtiging procesvertegenwoordiging

Het college heeft besloten:

  • Mevrouw A. Soolsma te machtigen om het college in rechte te vertegenwoordigen
  • De machtiging te laten gelden tot wederopzegging of einde arbeidsovereenkomst