Parafenlijst 10 februari 2023

Jongeren in Beeld Pekela

Het college heeft besloten:

De aanpak “Jongeren in Beeld Pekela” vast te stellen.

Veegplan Pekela 2023

Het college heeft besloten:

- Het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Pekela 2023 vast te stellen
- Het ontwerpbestemmingsplan bekend te maken en 6 weken voor zienswijzen ter inzage te leggen