Besluitenlijst 5 juli 2022

Uitbreiding Aldi

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van uitgangspunten voor visie Zuidzijde Centrum Oude Pekela
  2. Kennis te nemen van de ontwikkellocaties

Ontwikkeling perceel J.R. Stuutstraat F5 – Doorsneeweg Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het gepresenteerde nieuwbouwplan van projectontwikkelaar Adelaar af te wijzen.
  2. Alleen medewerking te verlenen aan een bescheiden passende ontwikkeling van woningbouw op het perceel achter de Houtzagerij met de voorwaarde dat uit het plan blijkt hoe de houtzagerij behouden blijft.
  3. De stichting Houtzagerij Nooit Gedacht en de eigenaren van het perceel actief te betrekken bij het proces van de planvorming.