Parafenbesluitenlijst 14 september 2021

Jaarverslag Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) 2020

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag AVB 2020;

  2. Bijgaande collegebrief aan de raad vast te stellen;

  3. Het Jaarverslag onder 1. naar de raad te sturen ter kennisname.

Schikkingsvoorstel

Het college heeft besloten:

  1. Te schikken door alsnog een (aanvullend) Pgb toe te kennen voor de huishoudelijk hulp over de periode 1 januari 2020 tot 18 maart 2021

Vaststellen inkoopstrategie inkoop Wmo-begeleiding 2022-2026

Het college heeft besloten:

  1. De inkoopstrategie Inkooptraject Wmo-begeleiding 2022-2026 van gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal vast te stellen.