Parafenbesluitenlijst 29 maart 2022

nieuwe wet inburgering 2021

Het college heeft besloten:

  1. de beleidsnotitie de Nieuwe Wet Inburgering 2021 als kader vast te stellen

  2. de verordening en beleidsregels Wet inburgering 2021 te laten vaststellen door de raad

  3. de Raad middels bijgevoegde brief op de hoogte brengen van de Nieuwe Wet inburgering 2021

  4. algemeen artikel over de nieuwe wet inburgering te plaatsen op gemeentelijke site

  5. de raad voorstellen de te ontvangen bijdragen m.b.t de wet inburgering tot een totaal bedrag ad € 125.774,- bij de voorjaarsnota budgettair neutraal op te nemen op de betreffende grootboekrekening “Wet inburgering 2022”.

Uitbreiden formatie team Dienstverlening met Programmamanager II

Het college heeft besloten:

  1. De formatie van Programmamanager III bij team Fysiek met 1,0 per 1-4-2022 te verlagen en de formatie van 1,0 fte Programmamanager II per 1-4-2022 toe te voegen aan team Dienstverlening;

  2. vacature openstellen voor interne werving en selectie;

  3. de financiële gevolgen verwerken bij de voorjaarsnota 2022.