Zorg en ondersteuning

Zorg, ondersteuning en begeleiding in de gemeente Pekela.

 • Sociaal team

  Het sociaal team Pekela bestaat uit de afdelingen Centrum Jeugd en Gezin, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet verplichte GGZ en Zorg en veiligheid. Heeft u vragen of wilt u een melding doen bij het Sociaal Team? Dan kan dat via ons meldpunt.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo consulent wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen.

 • De Badde

  Welzijnsinstelling De Badde is er voor alle inwoners van de gemeente Pekela. Je kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, geld, de leefbaarheid in je wijk of dorp,

 • Ziektekostenverzekering voor lage inkomens

  Heeft u een laag inkomen en/of hoge zorgkosten en wilt u toch goed verzekerd zijn tegen ziektekosten? De gemeente kan u helpen met een goede zorgverzekering. Dit is de gemeentepolis GarantVerzorgd van Menzis

 • Vroeg signalering schulden

  Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Via de gemeente Pekela kunt u gratis hulp ontvangen bij betalingsachterstanden.

 • Hulp voor mantelzorgers

  Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp.

 • Vrijwilligersverzekering

  Eén van de manieren waarop de gemeente vrijwilligers ondersteunt dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd voor de meest voorkomende schades.

 • Meldpunt Zorg en Veiligheid

  Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of familielid? Dan kan er een melding gedaan worden bij het meldpunt Zorg en Veiligheid.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

 • Armoedepact

  Om de armoede efficiënt en effectiever te bestrijden besloten de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam om samen verder te gaan.

 • Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd

  Op 23 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsingskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Pekela en te vinden via: Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd, u vindt de toetsingskaders daar als externe bijlage.

 • De Luisterlijn

  De Luisterlijn is bereikbaar via de telefoon voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart luchten, een verhaal kwijt, of gewoon even een praatje maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via telefoonnummer 088 0767 000 (normaal beltarief).

 • Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2023-2028

  07 juni 2023

  Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Pekela langer in goede gezondheid leven? Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of financiële situatie. Dat is de belangrijkste opgave waar we met elkaar voor staan. Met onze Toekomstvisie 2022-2028 ‘Pekela in Beweging’ als kapstok, waarin gezondheid een van de vier pijlers is, leggen we in deze gezondheidsnota onze ambities en prioriteiten vast voor de periode 2023-2028.