Parafenlijst 26 september 2023

Publicatie rapport KAW Masterplan Regiocentra (STAG)

Het college heeft besloten:

  • Kennis te nemen van bijgaande memo met daarin de stand van zaken en komende vervolgstappen voor een aanvraag Regio Deal voor het Masterplan Regiocentra;
  • Kennis te nemen van het rapport van KAW (99% versie).

Benoeming leden commissie van advies voor bezwaarschriften

Het college heeft besloten:

  • Mevrouw mr. M.R. Lycklama à Nijeholt en mevrouw mr. C.H. Flim te benoemen als voorzitter en lid van de commissie van advies voor bezwaarschriften

Opvragen NAW gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens ten behoeve van de rondrit nieuwe inw

Het college heeft besloten:

  • Communicatie toestemming geven voor het opvragen van NAW gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens voor een rondrit met nieuwe inwoners die in de periode 1 januari 2022 tot 1 augustus 2023 in onze gemeente zijn komen wonen.


Actualisatie Damoclesbeleid gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  • Stel het geactualiseerde en herziene Damoclesbeleid gemeente Pekela 2023 vast onder intrekking van het eerdere, voorgaande beleid uit 2015.