Parafenbesluitenlijst 3 februari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 3 februari 2020

Zelfevaluatie BRP

Datum besluit: 31-01-2020

Poststuknummer: 201901102

Het college heeft besloten:

  1. Het vaststellen van het gemeentehuis Veendam als uitwijklocatie bij een calamiteit voor de uitvoering van dienstverlening met betrekking tot de basisregistratie personen(BRP) van de gemeente Pekela.

Herziene aanwijzing alcoholverbodsgebied ex artikel 2 : 48 APV Pekela 2020 voor de kern van Oude Pekela

Datum besluit: 31-01-2020

Poststuknummer: 202000044

Het college heeft besloten:

  1. Het gebied in Oude Pekela wat wordt begrensd door de Veendijkstraat, Parklaan, Burgemeester van Weringstraat, Hendrik Westerstraat, Scheepvaartstraat en wat is aangeduid op bij dit voorstel behorende kaart van het gebied, voor onbepaalde tijd aan te wijzen als alcoholverbodsgebied ex artikel 2: 48 APV Pekela 2020;
  2. De eerdere aanwijzing d.d. 27-9-2016 m.b.t. het gebied wat wordt begrensd door de Raadhuisweg, Zaaiweg, Sportlaan, Burg. Van Weringstraat, Feiko Clockstraat, IJsbaanlaan en de provinciale weg N 367aangevuld met het gebied rondom het praathuisje en de speelplek aan de Wedderweg, in te trekken.