Parafenbesluitenlijst 12 mei 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 12 mei 2020

Route Dagbesteding RMC-regio Oost Groningen en verdere implementatie

Datum besluit: 07-05-2020

Poststuknummer: 202000313

Het college heeft besloten:

  1. De regionaal vastgestelde werkwijze Route Arbeid uit te breiden met de jongeren die in aanmerking komen voor dagbesteding.
  2. De voorgestelde Route Dagbesteding in een pilot met een voor de regio Oost-Groningen gezamenlijk aan te stellen functionaris verder te implementeren.
  3. Intergrip vanuit alle gemeenten in te zetten als communicatie- en monitoringsinstrument.

Vaststelling Ondersteuningsroute Onderwijs Gemeente 2020

Datum besluit: 07-05-2020

Poststuknummer: 202000327

Het college heeft besloten:

  1. De Ondersteuningsroute Onderwijs gemeente uit 2014 in te trekken.
  2. De Ondersteuningsroute onderwijs gemeenten Groninger Ommelanden Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs 2020 vast te stellen.

Adviesvraag Operationele Strategieën Groningenveld 2020-2021

Datum besluit: 08-05-2020

Poststuknummer: 202000360

Het college heeft besloten:

  1. Bijgevoegd advies in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  2. Dit advies via bijgevoegde aanbiedingsbrief te verzenden.