Parafenbesluitenlijst 6 december 2022

Werkwijze en begeleiding statushouders

Het college heeft besloten:

1. in te stemmen met de in de bijgevoegde memo beschreven werkwijze en begeleiding statushouders.
2. in te stemmen met het voorstel de maatschappelijke begeleiding statushouders neer te leggen bij De Badde.
3. Vluchtelingenwerk middels bijgevoegde brief op de hoogte brengen van het feit dat de maatschappelijke begeleiding van statushouders bij een andere partij wordt belegd.
4. Het genomen besluit ter kennisgeving te brengen aan de raad