Parafenbesluitenlijst 16 maart 2021

Afhandeling aanvraag vrijstaande woning aan de Houtstek

Datum besluit: 12/03/2021

Het college heeft besloten:

1. De ingediende zienswijzen niet tegemoet te komen

2. De raad verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te geven

3. De definitieve afhandeling te verzorgen na besluit van de raad