Besluitenlijst 9 juni 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Verkoop of ingebruikgeving van een groenstrook de Schoener te Nieuwe Pekela

Het voorstel is voor nader overleg teruggenomen

Extra budget huishoudelijke ondersteuning 2020

Het college heeft besloten:

  1. Het budget voor de uitvoering van de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning voor 2020 incidenteel te verhogen met € 209.000,-
  2. Hiervan incidenteel een bedrag van € 101.000,- te dekken vanaf de stelpost Huishoudelijke Ondersteuning in de begroting 2020.
  3. Het begrotingsbedrag van € 336.000,- van de algemene voorziening begeleiding met € 108.000 naar beneden bij te stellen ten behoeve van de dekking van de verhoging van het budget voor de huishoudelijke ondersteuning 2020.
  4. Te reageren op de brief van Buurtdiensten en Beter Thuis Wonen van 7 mei en daartoe bijgaande brief vast te stellen.
  5. De raad te informeren over mogelijke tegenvallers en daartoe bijgaande brief aan de raad vast te stellen.