Parafenlijst 21 juni 2024

Afwijken van intern inkoopbeleid inzake project Hooiweg

Het college heeft besloten:

  • Ten behoeve van het bouwrijpmaken (werk en materiaal) van de (flex)woningenlocatie Hooiweg te besluiten tot het afwijken van de grens voor onderhandse aanbesteding in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Pekela 2022; 2. De nieuwe grens (zie besluitpunt 1) te leggen op € 700.000,- incl. btw.


Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2023

Het college heeft besloten:

  • De toezichtsinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen;
  • De vastgestelde vragenlijst via Mijn Duo te verzenden naar de inspectie van het Onderwijs