Besluitenlijst 23 januari 2024

Subsidieregelingen woningverbetering

Het college heeft besloten:

  1. De subsidieregeling 'Bestrijding energiearmoede gemeente Pekela' in te trekken.
  2. De subsidieregeling maatregelen verduurzaming en isolatie woningen van eigenaar-bewoners gemeente Pekela vast te stellen.
  3. Het (verhoogde) Subsidieplafond maatregelen verduurzaming en isolatie woningen van eigenaar-bewoners gemeente Pekela vast te stellen.
  4. De subsidieregeling gebiedsgerichte aanpak woningverbetering Nieuwe Pekela vast te stellen.
  5. De uitvoering van de subsidieregeling verduurzaming en isolatie woningen van eigenaar-bewoners gemeente Pekela te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt als uitvoerend gezag, en aan Regionaal Energieloket Projecten BV als mede-uitvoerder, conform het bij dit voorstel horende mandaatbesluit.
  6. De uitvoering van de subsidieregeling Gebiedsgerichte aanpak woningverbetering Nieuwe Pekela te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt als uitvoerend gezag, conform het bij dit voorstel horende mandaatbesluit.
  7. De gemeenteraad middels een raadsbrief informeren


Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren