Parafenbesluitenlijst 14 januari 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 14 januari 2020

Convenant AVB 2020-2021

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201900847

Het college heeft besloten:

  1. Het convenant AVB met twee jaar te verlengen, vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2022.
  2. Wethouder Busemann namens de gemeente het convenant AVB te laten ondertekenen.
  3. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2020 te verhogen met 2,59%.
  4. Voor het jaar 2020 bijgaande beschikkingen te versturen.

Raadsvoorstel aanvullende subsidies Biblionet 2020

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201901144

Het college heeft besloten bijgevoegd raadsvoorstel onder nummer 2019R0164 vast te stellen.

Beslissing op bezwaar Leerlingenvervoer

Datum besluit: 10-01-2020

Poststuknummer: 201901147

Het college heeft besloten:

  1. De beslissing van 6 augustus 2019 te herroepen en in plaats daarvan een vervoersvoorziening toe te kennen in de vorm van aangepast vervoer, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie