Parafenbesluitenlijst 22 november 2022

Vaststelling subsidie Peuteropvang en VE 2021

Het college heeft beslote:

1. Op grond van de ingevulde monitor en de inhoudelijke verantwoording 2021, de subsidie aan stichting Peuterwerk vast te stellen op € 75.865,-
2. Op grond van de ingevulde monitor en de inhoudelijke verantwoording 2021, de subsidie aan Kinderopvang KIWI vast te stellen op € 38.094,-
3. Op grond van de ingevulde monitor en de inhoudelijke verantwoording 2021, de subsidie aan kinderopvang Tamariki vast te stellen op € 40.963,-
4. Op grond van de ingevulde monitor en de inhoudelijke verantwoording 2021, de subsidie aan kinderopvang Kids First vast te stellen op € 19.338,-
5. De vier kinderopvangorganisaties middels bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluit.

VNG ledenvergadering eenmalie uitkering 2022

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met:
1.de eenmalige uitkering 2022 van de ledenraadpleging van de VNG.