Besluitenlijst 6 oktober 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes en J. van Mannekes
 • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

 • Wethouder: H. Busemann

Steigers in de jachthaven Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De steigers in de jachthaven te Oude Pekela te renoveren onder voorbehoud van het afsluiten van een huurovereenkomst met de watersportvereniging;
 2. Hiervoor een krediet van € 21.042,- beschikbaar te stellen;
 3. Dit te verwerken in de Najaarsnota 2020;
 4. De hieruit voortvloeiende structurele gevolgen mee te nemen in de primitieve begroting 2021.

Sloop Proathuus en aangrenzende steiger nabij de Wedderklap in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de sloop van het Proathuus en de aangrenzende steiger nabij de Wedderklap in Oude Pekela,
 2.  Hiervoor een budget van € 16.500,= excl. btw beschikbaar te stellen, ten laste van de post "onvoorzien"
 3. Dit te verwerken in de Najaarsnota 2020.

De begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeente Pekela en Veendam (De Kompanjie) na wijziging

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de begroting 2020 na wijziging van De Kompanjie.
 2. De begroting 2020 van De Kompanjie na wijziging aanbieden aan de raad.