Parafenbesluitenlijst 10 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 10 maart 2020

Collegebrieven beëindiging onderhoudssubsidies tennisverenigingen per 1-1-2021

Datum besluit: 06-03-2020

Poststuknummer: 202000153

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde brieven vast te stellen en te verzenden naar de geadresseerden.

Wijziging begroting 2020 Afeer

Datum besluit: 06-03-2020

Poststuknummer: 202000165

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van Afeer;
  2. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer.