Parafenlijst 1 maart 2024

Verstrekking incidentele subsidie als compensatie extra kosten na stroompiek 26-1

Het college heeft besloten:.

 1. Verleen aan Korfbalvereniging WSS een incidentele subsidie ter hoogte van het schadebedrag ontstaan door de recente stroompiek van 26 januari jl;
 2. Stel hiertoe het subsidiebesluit vast.

Verordening Uitvoering en Handhaving Omgevingsrecht

Het college heeft besloten:

 • De  gemeenteraad voor te stellen de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Pekela 2024 vast te stellen.
 • De gemeenteraad voor te stellen de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Pekela, vastgesteld op 5 maart 2019, in te trekken.

Uitvoerings- en Handhavingstrategie Omgevingswet 2024-2032

Het college heeft besloten:

 1. De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Omgevingswet 2024-2032 vast te stellen.
 2. Deze strategie ter informatie door te zenden aan de raad via bijgevoegde brief.
   

Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving Pekela 2024

Het college heeft besloten:

 1. Het Programma Uitvoering en Handhaving Fysieke Leefomgeving Pekela 2024 vast te stellen.
 2. Het programma ter informatie door te zenden aan de raad via bijgevoegde brief.
   

Omgevingsvisie Pekela

Het college heeft besloten:

 • De raad voor te stellen de film Omgevingsvisie Pekela en het bijbehorende schriftelijke document vast te stellen.