Parafenbesluitenlijst 8 december 2020

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2021

Nummer: 202000783

Datum besluit: 04/12/2020

Het college heeft besloten:

  1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2021 vast te stellen

  2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking

Ondersteuner Jeugd en Gezin

Nummer: 202000852

Datum besluit: 04/12/2020

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de rapportage van De Badde over de inzet van de Ondersteuner Jeugd en Gezin

Verzoek voor het realiseren van één woning op de samengevoegde percelen van Albatrosstraat B 93, 94

Nummer: 202000885

Datum besluit: 04/12/2020

Het college heeft besloten:

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het realiseren van één woning op de samengevoegde percelen van Albatrosstraat B 93,94 en 95 te Nieuwe-Pekela

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.