Besluitenlijst 16 maart 2021

Stremming van de vaarroute in Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad, zie bijlage 1

  2. In te stemmen met brief aan externe partijen, zie bijlage 2

  3. In te stemmen met persbericht, zie bijlage 3.

Vervangen steiger nabij de Wedderklap in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het vervangen van de steiger nabij de Wedderklap in Oude Pekela;

  2. Het investeringskrediet van € 26.000,= ten laste brengen van het project “onderhoud bruggen en walbeschoeiing”.