Besluitenlijst 18 juli 2023

2e kamer verkiezingen 2023

Het college heeft besloten:

  1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de 2e kamer verkiezingen van 22 november 2023 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 22 november 2023”.
  2. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de 2e kamer verkiezingen van 2023.
  3. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau.
  4. Alleen stembureauleden te benoemen die geen politieke of bestuurlijke functie binnen de gemeenteraad, de provincie of de 2e kamer vervullen.
  5. In te stemmen met het centraal tellen van de stemmen voor de 2e kamer verkiezingen 2023.
  6. MFC de Binding, Sportlaan 4 9665 HT Oude Pekela, aan te wijzen als locatie voor het centraal tellen van de stemmen van de 2e kamer verkiezingen van woensdag 22 november 2023. Het aanvangstijdstip van de centrale stemopneming te bepalen op donderdag 23 november 2023 om 9.00 uur.
  7. Het budget voor ‘verkiezingen 2023’ mee te nemen bij het actualiseren van de budgetten bij de Collegerapportage 2023
  8. Om de, (eventueel) in de septembercirculaire toegekende extra uitkering uit het gemeentefonds, toe te kennen aan het budget ‘verkiezingen 2023’.