Parafenbesluitenlijst 1 april 2021

Lokaal Preventieakkoord Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Voor 1 juni 2021 een Lokaal Preventieakkoord Pekela te sluiten.

  2. Het toegekende ondersteuningsbudget (vanuit de VNG) ter hoogte van € 7.500,- beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van het Lokaal Preventieakkoord Pekela in 2021.

  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

ENSIA 2020 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid 2020

  2. De collegeverklaring Suwinet vast te stellen

  3. De rapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen vast te stellen

  4. De rapportage BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vast te stellen

  5. De rapportage BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen.