Parafenlijst 28 juni 2024

Finale afhandeling schades na stroompiek 26 januari Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  • Neem kennis van het verloop van de schadeafhandeling door Enexis zoals verwoord in het daartoe opgemaakt verslag;
  • Ga akkoord met de in samenspraak met Enexis bepaalde verdeling van de restschades voor een beperkte groep gedupeerden;
  • De totale lasten van afgerond €3.900 ten laste te brengen van de post onvoorzien in de begroting 2024;
  • De budgettair neutrale wijzigingen conform de financiële paragraaf te verwerken in de Collegerapportage 2024


Gedoogbeschikking tijdelijke noodopvang vluchtelingen/asielzoekers

Het college heeft besloten:

  • De tijdelijke nachtopvang (tentencomplex) voor asielzoekers aan de Parallelweg langs de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer te gedogen via bijgevoegde gedoogbeschikking;
  • Voeg de middelen die de gemeente conform afspraken uit het bestuursakkoord hiervoor ontvangt van het Ministerie van J. en V. toe aan het bestaande Leefbaarheidsfonds.


Opvragen NAW gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens ten behoeve van de rondrit nieuwe inwoners

Het college heeft besloten:

  • Team Communicatie toestemming geven voor het opvragen van NAW-gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens voor een rondrit met nieuwe inwoners die in de periode vanaf 1 augustus 2023 tot 1 juni 2024 in onze gemeente zijn komen wonen.