Besluitenlijst 30 januari 2024

Uitbesteding belastingen en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Het college heeft besloten:

  • De gemeentelijke belastingtaken en de BAG uitbesteden aan het Noordelijk Belastingkantoor, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de verordening ‘uitsluitend recht belastingtaken Pekela 2024’ vaststelt.


Monitoring toerisme in de provincie Groningen

 

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met een gezamenlijk monitoring van de tien Groninger gemeenten op het gebied van Vrijetijdseconomie, zie voor de opdracht bijlage 1.
  • De gemeente Oldambt als penvoerder aan te wijzen en wethouder Kuiper het mandaat hiervoor te tekenen, zie bijlage 2.
  • Het benodigde budget ad € 10.000,= bij te ramen onder programma 4 en dit te verwerken conform het voorstel in de financiële paragraaf bij de Kaderbrief 2024.