Besluitenlijst 15 november

Gehandicaptenparkeerplaats Schoolstraat Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het bijgevoegde verkeersbesluit te nemen om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Schoolstraat in Oude Pekela

 

Regionale Woondeals

Het college heeft besloten:

  1. Deelnemen aan het proces om toe te werken naar regionale woondeals.

 

Afwegingskader Woningbouw PAendum Woonvisieekeladd

Het college heeft besloten:

  1. Vaststellen addendum Woonvisie 2019-2023 
  2. Vaststellen Afwegingskader Woningbouw Pekela 
  3. Het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het addendum Woonvisie en het Afwegingskader Woningbouw voor te leggen aan de raad.
  4. De bijgaande concept brief ter vaststelling van het addendum Woonvisie te verzenden aan het college van Gedeputeerde Staten