Gemeenteraad

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid. Daarnaast treedt de gemeenteraad op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. Raadsleden zijn direct gekozen door de inwoners van Pekela. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden verdeeld over 8 fracties.

 • Politieke partijen

  Een overzicht van politieke partijen in de gemeenteraad van Pekela.

 • Raadsvergaderingen

  Een overzicht van de aankomende raadsvergaderingen. Hier kunt u ook de notulen raadplegen.

 • Raadsgriffie

  De griffie is de ondersteuning van de gemeenteraad. Zij zijn onafhankelijk van de rest van de ambtelijke organisatie en zijn voor raadsleden het eerste aanspreekpunt.

 • Politieke avonden Pekela

  Politieke avonden Pekela

 • Rekenkamer

  14 maart 2024

  De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt de rekenkamer de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen de gemeente.