Gemeenteraad

De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het gemeentebeleid. Daarnaast treedt de gemeenteraad op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. Raadsleden zijn direct gekozen door de inwoners van Pekela. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Om de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Pekela bestaat uit 15 raadsleden verdeeld over 7 politieke partijen.

 • Politieke partijen

  Een overzicht van politieke partijen in de gemeenteraad van Pekela.

 • Raadsvergaderingen

  Een overzicht van de aankomende raadsvergaderingen. Hier kunt u ook de notulen raadplegen.

 • Raadsgriffier

  De raadgriffier is de adviseur van de gemeenteraad.

 • Seniorenconvent

  De raad heeft een seniorenconvent. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig. De taak van het seniorenconvent is het bepalen welke onderwerpen wanneer op de voorlopige agenda voor de raadsvergaderingen worden geplaatst.