Besluitenlijst 31 mei 2023

Verzelfstandiging onderwijs Pekela

Het college heeft besloten:

1. Eénmalig een bedrag van € 75.000,- tegen finale kwijting te betalen aan VCO Midden-Oost Groningen;
2. Deze eenmalige vergoeding van €75.000 te verwerken bij de jaarrekening 2022.

 

Toewerken naar Toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning middels wijziging van beleidskader

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de gewijzigde procesaanpak.
2. Voorstel voor de raadsvergadering van 27 juni concipiëren
3. 
In te stemmen met de basis van de presentatie voor de inforaad over de beleidswijzing naar een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
4. In te stemmen met het bijgevoegde communicatieplan
5. 
Kennis te nemen van de brief aan de gebruikers van de huishoudelijke hulp.
6. Kennis te nemen van het persbericht.
7. 
Redactionele wijzigingen verwerken