Parafenbesluitenlijst 26 april 2022

Wet open overheid (Woo)

Het college heeft besloten:

  1. De medewerkers van juridische zaken aan te wijzen als informatie contactpersonen

  2. Een webformulier te realiseren voor het indienen van Woo-verzoeken en andere wijzen om een verzoek elektronisch in te dienen, uit te sluiten

  3. Geen kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van documenten naar aanleiding van een Woo-verzoek

  4. Voorbereidingen te treffen voor de komende verplichting om informatie actief openbaar te maken

Tweede verlenging overeenkomsten Wmo-maatwerk 'Ommelander Samenwerking' + van contractmanagement van…

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voorleggen van één of meerdere verlengingen van de bestaande uitvoerdersovereenkomsten aan de aanbieders Wmo Begeleiding (Zorg in Natura), tenzij er vóór de uiterste verlengingsdatum van 1 juni 2022 een formele beëindigingsgrond bestaat om deze overeenkomsten niet te willen verlengen;

  2. In te stemmen met het één of meerdere keren verlengen van de overeenkomst met de gemeente Oldambt voor contract- en leveranciersmanagement per 1 juni 2022 aansluitend op de looptijd van de onder 1. genoemde te verlengen uitvoerdersovereenkomsten.