Besluitenlijst 14 mei 2024

Aankoop pand Albatrosstraat B 87 Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  • De locatie Albatrosstraat B 87, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie I, de nummers 142 en 1086 aan te kopen conform bijgaande concept koopovereenkomst voor een bedrag van € 235.000,- k.k.;
  • Na aankoop de locatie direct te laten slopen. De kosten van deze sloop en de daarbij behorende onderzoeken zijn meegenomen in de grondexploitatie.
  • De raad te verzoeken de in de grondexploitatie opgenomen budgetten beschikbaar te stellen.


Structurele uitbreiding formatie Mdw. bedrijfs-voering III, team Dienstverlening

Het college heeft besloten:

  • Openstellen vacature Mdw. beleid-uitvoering III, functieschaal 8 per 1 mei 2024, voor 1 fte voor Team Dienstverlening, eenheid HR.