Parafenbesluitenlijst 21 september 2021

Overeenkomst bevordering leefkracht inwoners laag inkomen (GLI en Valpreventie)

Het college heeft besloten:

  1. De samenwerkingsovereenkomst met Menzis te ondertekenen, waarin afspraken staan om gezamenlijk te werken aan een gezonde(re) leefstijl van inwoners met een laag inkomen en die gebruik maken van de gemeentepolis.

  2. Wethouder Schollema te mandateren om de overeenkomst namens het college te ondertekenen.

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

  1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift wel gegrond te verklaren.

  2. De proceskosten te vergoeden.