Parafenbesluitenlijst 23 juni 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 23 juni 2020

Coulanceregeling AVB april mei 2020

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000293

Het college heeft besloten:

  1. Voor de maanden april en mei 2020 een aangepaste betalingsregeling toepassen voor de uitvoerders van de algemene voorziening begeleiding (AVB).
  2. Deze werkwijze ambtelijk te verlengen wanneer het Rijk opdracht geeft om de regeling ook na 31 mei 2020 toe te passen.

Verkoop groenstrook nabij Kienholt 3

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000425

Het college heeft besloten:

  1. De groenstrook nabij Kienholt 3 te verkopen aan de eigenaren van Kienholt 3.
  2. Het incidentele voordeel van € 884,- wegens verkoop te verwerken in de najaarsnota 2020.

Grondruil met gesloten beurs Meidoornlaan tussen Acantus en gemeente Pekela.

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000473

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de grondruil tussen de gemeente Pekela en Acantus aan de Meidoornlaan te Nieuwe Pekela.

vaststelling bestemmingsplan "Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela

Datum besluit: 19-06-2020

Poststuknummer: 202000475

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan "Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.02BPHWester191-0401
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.