Parafenlijst 10 mei 2024

Voorbereiden verkoop volkstuinen Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  • Over te gaan tot voorbereiding van de verkoop van een deel van perceel A, 4397 (Oude Pekela) aan Departement Oude Pekela der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen;
  • Hiertoe een koopovereenkomst op te stellen;
  • Het Nut te informeren over het voornemen tot verkoop en de voorwaarden via de bijgevoegde brief.


Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders Pekela

Het college heeft besloten:

  • Actualiseer de lijst met toezichthouders voor de gemeente Pekela als ook de wetten en verordeningen waarop het toezicht ziet;
  • Stel daartoe bijgaand Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Pekela vast.